Tarihçe

Iğdır Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi 4 Temmuz 2010 Tarih ve 27631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsayan” Yönetmelik esaslarına göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 29.02.2019 tarih ve 5850160-101.04-E.17474 sayılı yazısı ile Iğdır Üniversitesi’ne bağlı bir birim olarak kurulmuştur.