Genel Bilgiler

Amacı

a) Iğdır ilinin tarihi eserlerinin, kültür değerlerinin tüm yönleriyle araştırılmasını, korunmasını ve arşivlenmesini sağlamak, bu bağlamda projeler üretmek, elde edilen sonuçları bilimsel yayım araçları (seminer, kurs, atölye çalışması, kongre, sempozyum, dergi, kitap, broşür, bilgisayar ortamı, radyo ve tv programları vb.) kullanılarak uygulamaya aktaracak çalışmalarda bulunmak,

b) Bu alanda çalışma yapan çeşitli kamu kuruluşları temsilcileri, belediyeler, gönüllü kuruluşlar, araştırma kurumları ve diğer üniversitelerle ilişkiler kurmak, işbirliğine gitmek,

c) Öncelikli olarak korunması gereken arkeolojik buluntuları, kültürel, sanatsal, bilimsel değerdeki belgeleri, kültür varlıklarını, koleksiyonları, yazma eserleri, tarihi eserleri, müzelik eserleri belirleyerek, Merkezin çatısı altında toplamak, korumak; bu varlıkları çağdaş müzecilik çalışmalarıyla işlevsel hale getirmek ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,

d) Üniversite bünyesinde kurulacak olan müzeyi, uygulama atölyelerini, restorasyon atölyelerini, sergi alanlarını, Merkezin çatısı altında toplayıp yöneterek, işletmesini sağlamak, korumak, denetlemek, yaşayan kurumlara dönüştürmek,

e) Müzecilik, müze bilim, müze yönetimi ve kültürel miras alanları ile ilgili, eğitim, araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak.

Faaliyet Alanı

Merkez, kuruluş amacına uygun olarak Iğdır ili ve çevresinde:

a) Tarihi eserler, el sanatları, Türk halk müziği, halk oyunları, yazılı ve sözlü edebiyat,  halk kültürü ve gelenekleri,  turizm, demografik ve antropolojik araştırmalar yapmak,

b) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkeze bağlı müze, koleksiyonlar, arşivler ile ilgili düzenlemeler yapmak ve bunlara uygun bilimsel çalışmaların sürdürülmesini sağlamak,

c) Merkezin çalışma alanlarında çeşitli araştırmaların yayınlanması ve kopyalarının çıkarılması ile ilgili telif hakkının sahibi olarak kullanım şartlarını belirlemek,

d) Müze bilim, müze yönetimi ve kültürel miras alanlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla paralel çalışmalar geliştirerek, mesleki bilgiyi güncelleştirmek, ihtiyaç duyulan alanda toplumun her kesimine yönelik bilgiyi yaymak, yaşam boyu öğrenime katkıda bulunmak.